A lus do mundo

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA DENDE GUITIRIZ — Un proxecto do IES Poeta Díaz Castro

Espazos de socialización e aprendizaxe

1/9

A innovación require que esteamos en constante formación, como profesorado: Experiencia formativa (dentro do noso PFPP) coa comunidade.

                                                                           

CLAVES

  • MATERIAS: Experiencia interdisciplinaria e de inclusión. Formación do profesorado.
  • SESIÓNS: Dúas xornadas para o deseño e avaliación. As precisas para a implementación.
  • NECESIDADES: Aspectos organizativos de centro, colaboración de profesorado, alumnado, familias e expertos.

OBXECTIVOS

  • Crear sete espazos de socialización e traballo por intereses.
  • Potenciar a participación dos diferentes sectores da comunidade educativa na organización e toma de decisións do centro.
  • Enriquecer a dinámica de formación do equipo docente, aplicándoo ao centro e á comunidade educativa (Proxecto de Formación Permanente do Profesorado).

                                                                                        

PASO A PASO

01. PREPARATIVOS

Desde o mes de novembro, o profesorado implicado no Proxecto de Formación vén desenvolvendo actividades de deseño de espazos e a súa potencialidade na socialización do alumnado e na participación da comunidade educativa.

 

02. DESENVOLVEMENTO

O 26 de abril, organizouse unha xornada de formación coa participación de profesorado, alumnado, representantes das familias, a asesora do CFR e a experta en creación de espazos inclusivos Gey Lagar, creadora do programa Patios e Parques Dinámicos. Tamén colaboraron seis alumnos e alumnas da Facultade de Formación e Profesorado de Lugo.

Nesta sesión organizáronse sete equipos mixtos (profesorado – alumnado – colaboradores – familias) que se encargaron de analizar cada ubicación e deseñar espazo e organización do mesmo.

Ao final da xornada, durante a tarde, o equipo docente, colaboradores e formadora analizaron as propostas e estudaron a viabilidade.

Para finalizar, elaborouse un documento colaborativo ao que se fará referencia na Memoria Anual do centro, no seu apartado de propostas de mellora, de cara á súa implementación no próximo ano.

1/3

 

03. AVALIACIÓN

Para a avaliación desta experiencia contamos con:

Abril: Grupo de debate de profesores e colaboradores, analizando a xornada e os seus produtos.

Maio: Cuestionarios de satisfacción para todos os participantes na experiencia. AdultosAlumnado – Informe de resultados

Maio: Grupo de debate, con representación de todos os colectivos participantes, da experiencia. Elaboración dunha diana de avaliación.

EXPERIENCIAS

A participación comunitaria é un dos obxectivos marcados, a partir deste curso, no proxecto Polos Creativos. Esta foi unha experiencia de deseño, implementación e avaliación de ideas que partiu da toma de decisións colectiva.

Os produtos deste día:

As fichas de deseño

O documento resumo (propostas de mellora curso 2023/24)

A colección de imaxes do día

CONCLUSIÓNS

Magnífica experiencia de colaboración co alumnado e profesorado de 1º de ESO e de FPBásica, así como co Departamento de Orientación.