A lus do mundo

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA DENDE GUITIRIZ — Un proxecto do IES Poeta Díaz Castro

Olla que coisa mais linda!

 • Un achádego nunha excavación en Gutiriz porá sobre a pista dunha antiga civilización
 • A curta foi rodada polo profesorado
 • Empregamos material técnico do que dispomos no Instituto
1/3

EQUIPO

Teresa López Rodríguez, Yolanda Barallobre, Xosé Ferreiro, Julio José González, Elena Haz, Manu Balsa

SINOPSE

Está tan lonxe o noso pasado? Un grupo de arqueólogos traballa nun xacemento. Os obxectos atopados levantan unha grande expectación.

COMO O FIXEMOS

 • Escollimos o tema: similitudes e diferenzas entre as actuais ferramentas de comunicación e as anteriores.
 • Escollimos o formato vídeo porque o consideramos altamente motivador para o alumnad e parte do alumnado xa ten coñecementos destas ferramentas e linguaxe, o que supón un aliciente.
 • Preparamos o guión empregando unha plantilla de escaleta.
 • Gravamos nunha tarde co apoio de outros compañeiros que estaban noutros grupos.
 • Empregamos unha cámara DSLR que temos no centro e micrófono direccional con pértiga.
 • A montaxe encargámoslla a unha editora de vídeo.

QUE DIFICULTADES XURDIRON

 • Custou chegar a un guión definitivo, logo de ter barallado varias versións.
 • O control do  tempo para a rodaxe, pola complexidade que ofrece calquera proxecto audiovisual.
 • A complexidade da motaxe final.

QUE OPORTUNIDADES OFRECE

 • Traballo en equipo.
 • Permite desenvolver unha aprendizaxe competencial mediante contidos transversais ( historia, linguas, plástica…)
 • Reflexión crítica sobre o impacto das novas tecnoloxías na nosa vida.
 • Por en valor os antecedentes das actuais tecnoloxías (por ex.: álbum de fotos/instagram…)
 • Coñecer como se desenvolve e organiza un proxecto audiovisual.

CLAVES

 • Levar o guión e a escaleta ben preparados para poder poñerse a gravar con axilidade
 • Aplicar o principio de economía “menos é máis”.
 • Resolver con recursos accesibles, cos recursos que xa temos.
 • Aplicable a calquera tipo de contido, tema ou materia.
 • Investigar previamente  o estilo de vida e comunicación antes da chegada da internet.
 • Botar man da imaxinación e da creatividade.
 • Coidar a comunicación e a coodinación de equipos.

COMO LEVALO Ó AULA

 • Pódese facer en seis sesións.
 • Primeira sesión: proposta de tema e traballo por grupos no posible guión
 • Segunda sesión: posta en común das ideas e decídese un guión. Créanse 3 grupos: guionistas (concretan o guión cos diálogos escena a escena), realizadores (storyboard, gravación, equipos…) e produción (preparativos, decorado, plan de rodaxe..)
 • Terceira e cuarta sesión: rodaxe
 • Quinta e sexta: edición

IDEAL PARA

 • Ao remate de cada trimestre, ou do curso, a modo de reflexión final sobre o impacto da tecnoloxía na vida cotiá.
 • Traballar as Competencias Clave: artística, lingüística, matemática, social, aprender a aprender…
 • Traballo colaborativo.
 • Aprendizaxe entre iguais.

RECURSOS

 • Teléfono móbil
 • Cámara de vídeo
 • Alumnado voluntario para actores
 • Vestiario e atrezzo para crear o escenario (postais, fotos ou álbum de fotos…)
 • Un ordenador e editor de vídeo
 • Youtube para descargar recursos: vídeos, efectos de son…