A lus do mundo

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA DENDE GUITIRIZ — Un proxecto do IES Poeta Díaz Castro

Profesións emocionais

 • Ana, Regina e Julia
 • Adrián Montes
 • Bruno Pena
 • Carolina Torrijos
 • Eva
 • Fabián Vázquez
 • Jose Manuel Vázquez
 • Laura Ageitos
 • Mario
 • Marta Castro
 • Martín
 • Natalia Blanco
 • Natalia García
 • Paloma Becerra
 • Regina Polín
 • Rocío Fanego
 • Rosalía Serralta
 • Sabela
 • Victor Pollán
 • Antón de Guizán
 • Rubén Iglesias
 • Pablo Núñez
 • Pancho
1/26

PRESENTACIÓN

O alumnado da Aula de PT investigou sobre cales son as emocións ligadas aos aspectos profesionais das persoas da contorna… e vaia o que descubriron!

 

CLAVES

 • MATERIAS:Indicado para a mellora da competencia lingüística, dixital e de aprender a aprender.
 • CONTIDOS: Emocións, profesións, maquetación de vídeo, busca de recursos.
 • SESIÓNS: Para desenvolver ao longo dun trimestre.
 • NECESIDADES: Traballo en liña, apertura do centro á contorna.
 • SINERXIAS: Outros proxectos do centro (eTwinning)

OBXECTIVOS

 • Identificar as emocións en contextos diversos.
 • Establecer contacto comunicativo con iniciativa e efectividade (oral e escrito).
 • Elaborar materiais con formatos concretos.

PASO A PASO

01. PREPARATIVOS

Durante o desenvolvemento do proxecto de centro As Cores, o alumnado da aula de PT foi quen de dinamizar as tarefas inicias (As Cores das Emocións) e, posteriormente, investigar sobre cales eran as emocións básicas e identificar as cores coas que a nosa pequena comunidade as relacionaba.

Con este caldo de cultivo, decidimos ir máis aló: de que cor son as emocións profesionais?

02. DESENVOLVEMENTO

O alumnado participante convidou a persoas da contorna natural (e social) do instituto para que enviasen un vídeo ou audio no que contasen, en primeira persoa, a que se adicaban, cal era a emoción coa que lidaban cada día e, de ser posible, con que cor a identificaban. Os pasos seguidos foron:

 • Elaboración deste flyer para convidar as persoas participantes.
 • Mantemento de control no correo electrónico para a recepción de respostas e agradecemento das mesmas.
 • Maquetación dos vídeos para que tivesen o formato adecuado e elaboración de vídeos, a partir de imaxes libres de dereitos, naqueles casos nos que recibisemos audios.
 • Subida de vídeos para a web.
 • Creación dun Lapbook con Realidade Aumentada. Nel, aparecen todas as fichas e, mediante RA pode accederse aos vídeos elaborados.

03. AVALIACIÓN

A avaliación continua pasa por revisar e retroalimentar todo o proceso. A chegada a un produto socialmente relevante como é o lapbook, ao dispor de toda a comunidade educativa, é a avaliación final. As preguntas guía do proceso son:

 • Comprendemos o que estamos facendo e para que o facemos?
 • Somos quen de encadralo nun proceso máis amplo, como é o Proxecto de Centro As Cores?
 • Conseguimos vídeos adecuados ao modelo solicitado a través de actos de comunicación intencionados e efectivos, tanto a nivel escrito (correo) ou oral?
 • Elaboramos un produto final (lapbook) que compartir coa comunidade?

EXPERIENCIAS

Contribuír ao desenvolvemento de liñas de traballo do centro sempre é moi interesante, aínda que sexa con iniciativas de corte máis social ca académico. O emprego de Realidade Aumentada permite levar información en soportes físicos a calquera espazo e compartila con todos os alumnos non participantes.