A lus do mundo

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA DENDE GUITIRIZ — Un proxecto do IES Poeta Díaz Castro

Travelling to disconnect

  • Paula
  • Daniela
  • Lara
  • Feifei
1/5

PRESENTACIÓN

 O alumnado de 3º de ESO  decide que unha das mellores formas de desconectar da nosa rutina diaria ,e do teléfono nun sofá!!,  é viaxar, coñecer mundo e xente moi diversa. Isto é só unha pequena mostra.

 

CLAVES

  • MATERIAS: Indicado para calquera materia.
  • CONTIDOS: descubrimos cidades e lugares  e invitamos a recorrer mundo.
  • SESIÓNS:varias sesións de aula,e un día de gravación.
  • NECESIDADES:varias sesións de aula,e un día de gravación.

OBXECTIVOS

  • Descubrir lugares estupendos, espertar a curiosidade por  coñecer, viaxar e aprender de outros.Utlilizar o idioma que aprendemos, inglés,  como linguaxe vehicular.

PASO A PASO

01. PREPARATIVOS

Cada un dos  alumnos elixe  un lugar para presentar ós seus compañeiros. Investigan sobre o mesmo e animan á visitalo facendo fincapé no máis interesante.

02. DESENVOLVEMENTO

O alumnado fai as súas pesquisas e elaboran un writing para practicar a escrita do que presentarán na aula.

03. AVALIACIÓN

Valorarase e implicación na busca de información, os apoios tecnolóxicos utilizados, o esforzo e o interés por facer ben o traballo así como o correcto uso do idioma procurando  desenvolver axeitadamente o aprendido en aula.