A lus do mundo

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA DENDE GUITIRIZ — Un proxecto do IES Poeta Díaz Castro

A Vacina Secreta. ALIXéirate de Virus

O gran problema das matemáticas no alumnado é ver a estas como unha ferramenta que só serve para resolver problemas moi concretos que aparecen nos boletíns do profesor de turno, sen máis conexión coa realidade ou utilidade que a de aprobar a materia. A idea de que pode ser de gran utilidade na vida real, e de que pode ser unha gran axuda na toma de decisións e razoamentos que facemos diariamente, é a baza a xogar e potenciar de cara ao alumnado.
Todo isto non é doado e supón un grande reto para calquera profesor. Os xogos do tipo Escape Room son unha boa oportunidade para poñer en práctica esta idea. Isto pode ser aplicable a tódalas materias.
Neste xogo trataremos de axudar a unha científica perseguida por membros dunha máfia, resolvendo unha serie de enigmas para tratar de atopar a Vacina Secreta para o Covid-19

 

1/6

 

Entra e descubre a vacina secreta:

 

CLAVES

  • MATERIAS: Matemáticas. Facilmente ampliable a calquera outra.
  • CONTIDOS: Comprensión lectora, Álxebra (polinomios, ecuacións e sistemas), criptografía, fusos horarios, funcións e gráficas, escalas, superficies, poesía
  • SESIÓNS: Os capítulos son de diferentes duracións, o capítulo 1 en torno a unha hora, o capítulo 2 algo menos.
  • NECESIDADES: Só necesitaremos o noso inxenio e algo onde anotar alguns cálculos para ir completando as claves que nos permitirán avanzar no xogo.

 

OBXECTIVOS

Lectura comprensiva, o gran aliado para superar calquera problema matemático.
-Fomentar o traballo autónomo do alumnado. Esta diseñado para que sexa unha aventura sen necesidad de profesor. Especial para tempos de confinamento.
-Aplicar as matemáticas na resolución de problemas diversos.
-Valorar as matemáticas como unha ferramenta práctica.

PASO A PASO

O xogo remata cada capítulo nun cuestionario que fai o reconto do alumnado que o foi superando.

CONCLUSIÓNS

Este formato resúltalles moi cercano e interesante, a experiencia resulta en xeral moi satisfactoria e motivadora para o alumnado. A historia neste caso non está rematada, unha idea podría ser que o alumnado participara creando o desenlace, ou por grupos distintos desenlaces para que xoguen os seus compañeiros, isto faría a actividade moito máis completa.